Akıcı Okumayı Doğru Anlamak


‘Roma toplumu… Ordu, uçsuz bucaksız İmparatorlukları için yeni topraklar fethetmeye çalıştı.’

Sınıflarda yüksek sesle okumaya yönelik zorlu girişimler duymak çok yaygındır. Özellikle daha küçük öğrencilerde, ellerini göğe doğru uzatan iyi niyetli coşkuyu genellikle akıcı olmayan bir okuma takip eder. Öğretmenler, uygulamalarını geliştirmeleri ve okuma akıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olmaları için öğrencileri seçmeye devam eder, ancak bu, problemler ve zorluklarla dolu bir süreçtir.

Sesli okumaya başlamak için ne yapmamız gerekiyor – ve akıcı okuma – Sağ? Temel aşamalar ve konu alanlarında, öğrencilerin daha etkili bir şekilde yüksek sesle okuma becerilerini geliştirmek için günlük fırsatlar vardır.

Akıcı okuma nedir?

‘Akıcılık’ kelimesi Latince’den türemiştir – “fluere”‘ Anlam “akmak, akış yapmak veya koşmak”. Bu akış suya ve nehirlere kadar uzanıyordu (‘flumen’ Latince) değil, aynı zamanda çevik ve yetenekli bir konuşmacı olmanın ayrıcalıklı statüsüne.

Bu okuma akışı, öğretmenlere ve yetenekli bir icracının yüksek sesle okuduğunu duyan herkese aşinadır. Tipik olarak, akıcı okuma anlayışımız oldukça zımnidir: Stephen Fry’ın o güzel sesli kitapları nasıl okuduğu gibi.

Daha net olarak şu şekilde tanımlayabiliriz:

“Akıcı okuyucular, büyük bir çaba sarf etmeden (otomatiklik) ve uygun vurgu ve tonlamayla (prozodi) uygun bir hızda doğru okuyabilir.”

‘Ana Aşama 2’de Okuryazarlığın Geliştirilmesi’ konulu EEF Rehberlik Raporu (s19)

Birçok öğrenci için, öğretmenlerinin akıcı okumasını duymak değerli bir gerekliliktir. Okul müfredatının merkezinde yer alan karmaşık metinleri okurken, okumada aslan payını alan öğretmen olacaktır. Anahtar kelimeleri ve cümleleri vurgulayarak o hayati tonlamayı sunacak ve okumalarını coşkuyla dolduracaklar.

İyi okuma akıcılığı rol modellerini dinlemek gereklidir, ancak öğrencilerin akıcılıklarını geliştirdiğini görmek için yeterli değildir. Öğrencilerin kendilerinin sesli okuma alıştırması yapması çok önemlidir.

Öğrencilerin rasgele yüksek sesle okuması yerine – elleri havada olduğu için ya da sadece odaklanmalarını sağlamak için öğrencileri seçmek – akıcı okuma pratiği ve yüksek sesle okuma konusunda daha bilinçli olmalıyız.

Anlamlı okuma akıcılığı pratiği (‘eller yukarı’dan daha fazlası)

‘ başlıklı bir sınıf metnini rastgele okumaları için öğrencileri seçmekpatlamış mısır okuması’ veya ‘yuvarlak sıralı okuma’, kusurlu uygulama olarak itiraz edildi (bu konuyla ilgili Profesör Tim Shanahan’ı okuyun) BURADA). Ne kadar çok ders gözlemlersem, akıcı okumanın en iyi şekilde küçük gruplarda çalışarak geliştirildiğini o kadar çok anlıyorum.

Araştırma kanıtları şunu gösteriyor:tekrarlanan okuma‘ gereklidir. Bu, öğrencilerin belirli bir akıcılık derecesine ulaşmak için daha kısa bir alıştırmayı birkaç kez yeniden okuma uygulamalarını tanımlar. ‘Okuyucu Tiyatrosu’ gibi sürekli bir uygulama, amaca yönelik tekrarlanan okuma için şu önemli yapıyı sunar:

Akıcı Okumayı Doğru Anlamak
Akıcı Okumayı Doğru Anlamak 3

EEF – Anahtar Aşama 2’de Okuryazarlığın Geliştirilmesi: Okuyucu Tiyatrosu

KS3 sınıflarında, sürekli tekrarlanan okuma, sınırlı müfredat süresinin engelleriyle karşılaşabilir. Sürdürülebilir bir yaklaşım ise, örneğin ‘Okuyucu Tiyatrosu‘ veya benzeri bir şey kullanılamazsa, derslerin dokusuna işlenebilecek öğretmen liderliğindeki tüm sınıf yaklaşımlarına geri dönebiliriz.

MFL, matematik veya fen sınıflarında, öğretmenlerin öğrencilerinden anlamalarını pekiştirmek için anahtar kelimelerin veya cümlelerin telaffuzlarını tekrar etmelerini istemesi normal olabilir. Öğretmenler, akıcı okuma ile küçük kazanımlar elde etmek için aşağıdaki yaklaşımları uygulayabilir:

  • ‘Koro okuma’ – herkesin uyum içinde okuduğu yer. Bu, ‘patlamış mısır okuma’ ile akranlarının bakışları altında kalmadan pratik yapabilen isteksiz okuyuculara yardımcı olabilir.
  • ‘Nörolojik baskı yöntemi’ – öğretmenin bir öğrenciyle birlikte bir çift olarak okuduğu, hemen ileride ve biraz daha yüksek sesle okuduğu, böylece kelimenin kendinden emin bir şekilde okunmasını ‘etkilediği’. [This can help struggling readers as a form of individual support]
  • “Eko okuma” – öğretmenin öğrencilerden önce akıcı okumayı dinlemeye odaklanarak yüksek sesle okuduğu ve ardından pasajı yankıladığı yer. Bu, öğrencilerin kelimeleri dinlemekten yararlandığı zor bir pasajda yardımcı olabilir.

Tüm bu yaklaşımlar, akıcı konuşma pratiğinin yönetilebilir ancak anlamlı örnekleridir. Öğretmenler, bağımsız okuma veya benzeri etkinlikler sırasında hedeflenen akademik destek için daha küçük bir öğrenci grubuyla çalışmak istiyorsa da kullanılabilirler.

Öğrencileri sınıf metinlerinden önemli pasajları okumaları için seçebiliriz, ancak bazı çiftler halinde tekrarlanan okuma (ideal olarak akran geri bildirimlerinde akıcılığa odaklanarak) bu uygulamayı büyük ölçüde geliştirebilir. Sınıfta yüksek sesle okuma ve akıcılığı geliştirme konusunda ne kadar kararlı olursak o kadar iyidir.

Akıcı okuma, kelime okumayı pekiştirmeye yardımcı olduğu ve anlamayı geliştirebildiği göz önüne alındığında, genellikle anlamaya giden köprü olarak tanımlanır. Bir pasajın okuduğunu anlama konusunda da yararlı bir bakış sunar. Basitçe söylemek gerekirse, öğrencilerin yüksek sesle okumakta zorlandıkları kelime veya ifadeler genellikle (ancak her zaman değil) anlamakta zorlandıkları kelimelerdir.

Akıcı okuma için tanısal değerlendirmeler mevcuttur, örneğin DIBEL’ler (çok sayıda yararlı kaynakla birlikte gelir) veya ‘Çok boyutlu akıcılık değerlendirme tablosu‘ Zutell ve Rasinski tarafından geliştirilmiştir. Buna ek olarak, birçok okul akıcı okumaya odaklanmak için teknolojiyi kullanıyor. Örneğin, Microsoft geliştirdi ‘Okuma İlerlemesi’ Teams platformunda.

Akıcı okuma, tüm okuma geliştirme sorunlarını iyileştirecek hızlı bir çözüm değildir, ancak öğrencilerin okumasını geliştirmenin ve müfredatta okumayı seçtiğimiz metinleri anlamalarını geliştirmenin yönetilebilir bir yoludur.

İlgili Okuma:

EEF, aşağıdaki kaynaklar üzerinde Herts 4 Learning ile işbirliği yapmıştır:

  • Okuma akıcılığı kavram yanılgıları – BURADA.
  • Akıcılık sınıfta nasıl görünebilir? BURADA.
  • Akıcılık sözlüğünü okumak – BURADA.

[Image: ‘Reading’ by David Ross]


Kaynak : https://www.theconfidentteacher.com/2023/03/getting-reading-fluency-right/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir