Bazı Kolejler Borçlu-Savunma Uzlaşmasına İtiraz Eder


Üç kolej, bir federal yargıçtan davayı ertelemesini istiyor. yerleşme ABD Eğitim Bakanlığı’na karşı, kurumun borçlunun geri ödeme iddialarına karşı savunmasını görmezden geldiğini iddia eden bir toplu davada.

Kolejler -Lincoln Education Services Corporation, Everglades College Inc. ve American National University- geçen hafta, temyize gidenler de dahil olmak üzere 153 kurumdan birine devam eden yaklaşık 200.000 borçlu için 6 milyar dolarlık öğrenci kredisini iptal eden anlaşmaya itiraz edeceklerini söylediler. . Bölümün listesinde yer alan ve Sergi C olarak bilinen kurumların çoğu, kar amacı güden kolejler veya üniversitelerdir.

Temyiz eden kolejler, davada adı geçen bir taraf değil, ancak davaya müdahil olarak dahil oldular, bu da anlaşmaya itiraz etmelerine olanak tanıyor. ABD Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi’ne itiraz ediyorlar.

“Müdahiller, bu davanın meşru bir şekilde çözüme kavuşturulmasını veya takdire şayan tazminatın verilmesini geciktirmek istemiyorlar. [borrower defense] Ancak itibarlarını haksız yere zedeleyen ve haklarına halel getiren hukuka aykırı bir anlaşmayı bu anlaşmanın yaptığı gibi kabul edemezler.” kalma hareketi bekleyen temyiz durumları.

Anlaşmaya geçen yaz varıldı ve bir federal yargıç Kasım ayında anlaşmaya nihai onayı verdi.

Üç kurumun avukatları, temyize kadar beklemede kalma önergesinde, mahkemenin uzlaşmayı onaylama yetkisine sahip olmadığını, Eğitim Sekreteri Miguel Cardona’nın borçları ödeme yetkisi olmadığını, uzlaşmanın kolejlerin yasal süreç haklarını ihlal ettiğini savundu. ve müdahillerin kalmaksızın onarılamaz zarara uğrayacaklarını taahhüt eder.

Önergede, “Müdahiller, Sergi C kırmızı harfiyle damgalanarak onarılamaz zararlar yaşıyorlar ve bu zarar, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yoğunlaşacak” diyor. “Yürürlük tarihi, sınıf üyelerine bildirimde bulunmayı, liyakatten bağımsız olarak topluca BD taleplerini kabul etmeyi, borçları ödemeyi ve geri ödemeyi içeren bir dizi olayı tetikler.”

İlk olarak davayı açan Yıkıcı Öğrenci Kredisi Projesi’nin başkanı Eileen Connor, dedim mahkemenin uzlaşmayı onaylama kararının “açık ve kesin” olduğu yönündeki açıklamada.

Connor yaptığı açıklamada, “Bu çağrı, bu okulların borç alanlar için adaleti reddetme konusunda ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor ve öğrenciler hak ettikleri rahatlamayı alana kadar mücadeleyi bırakmayacağız” dedi.


Kaynak : https://www.insidehighered.com/quicktakes/2023/01/18/some-colleges-appeal-borrower-defense-settlement

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir