Bilgiyi Elde Tutma ve Aktarma: Maliyetli Zorluk


Bilgi Tutma ve Aktarım Zorluğunu Aşın

Çalışan eğitim programlarını yönetmekten sorumlusunuz, ancak performans artışında amaçlanan sonuçları görmekte zorlanıyor musunuz? Çalışanlarınız eğitim programlarına katılıyor, ancak öğrendikleri bilgi ve becerileri işlerine uygulamakta zorlanıyor mu? Geliştirilmiş üretkenlik ve daha kaliteli çalışmanın anahtarını kaçırmayın—daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin!

Bilgiyi Elde Tutma ve Aktarma: Zorluk

Çalışanların eğitim programları sırasında öğrenilen bilgi ve becerileri koruyamadıkları ve uygulayamadıkları zaman örgütlerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri, bunun maliyetli olabilmesi ve örgütsel başarıya engel olabilmesidir. İşverenler genellikle, her zaman daha iyi performans sağlamayan eğitim programlarına değerli kaynaklar yatırır. Bu, ek maliyetlere, boşa harcanan kaynaklara ve daha düşük karlara yol açabilir.

Örneğin, verimliliği artırmak amacıyla çalışanlarına yeni üretim teknikleri öğretmek için eğitim programlarına yatırım yapan bir üretim şirketini düşünün. Bununla birlikte, çalışanlar yeni teknikleri işlerinde etkili bir şekilde elde tutamaz ve uygulayamazlarsa, bu durum üretkenliğin azalmasına, daha düşük kaliteli işlere ve potansiyel olarak hataları düzeltmek veya yeniden çalışmak için artan maliyetlere yol açabilir. Ayrıca, çalışanlar hüsrana uğramış hissedebilir, işte güven ve yeterlilikten yoksun olabilir, bu da çalışanların moralinin düşmesine ve genel çalışan bağlılığı üzerinde olumsuz bir etkiye yol açabilir. Bu, üretkenliği daha fazla etkileyebilir ve potansiyel olarak daha yüksek devir oranlarına yol açabilir.

Organizasyonel Verimlilik Üzerindeki Etki

Çalışanlar, eğitim programları sırasında öğrenilen bilgi ve becerileri korumakta ve uygulamakta zorlandıklarında, bunun üretkenlik üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Örneğin, bir şirketin müşteri etkileşimlerinin kalitesini artırmak için bir müşteri hizmetleri eğitim programına yatırım yaptığı bir senaryoyu ele alalım. Çalışanlar, eğitim sırasında öğrendikleri teknikleri akıllarında tutamaz ve uygulayamazlarsa, hata yapma olasılıkları daha yüksek olabilir, bu da daha yüksek şikayet hacmine ve artan müşteri memnuniyetsizliğine neden olabilir. Bu, çalışanların bu şikayetleri veya hataları ele almak için daha fazla zaman harcamak zorunda kalabilecekleri ve onları normal görevlerinden uzaklaştırabilecekleri için verimlilikte düşüşe yol açabilir. Ek olarak, çalışanlar eğitimi etkili bir şekilde uygulayamazlarsa, bu durum güven ve iş tatmini eksikliğine yol açarak potansiyel olarak devamsızlığın ve işten ayrılmanın artmasına neden olabilir.

Buna karşılık, çalışanlar eğitim sırasında öğrenilen bilgi ve becerileri etkili bir şekilde koruyup uygulayabildiklerinde, daha verimli ve etkili bir şekilde çalışabilirler ve bu da verimliliğin artmasına yol açar. Bu da, örgütsel başarı ve karlılık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, kuruluşların, çalışanlarının öğrendiklerini uygulayabilmelerini ve üretkenlik üzerinde olumlu bir etki yaratabilmelerini sağlamak için elde tutma ve transfer zorluklarını ele almaları çok önemlidir.

Öğrenme Teknolojisi Çözüm mü?

Tutma ve aktarma zorluğuna bir çözüm, etkili öğrenme teknolojisini çalışan eğitim programlarınıza dahil etmektir. Öğrenme teknolojisi, öğrenme yollarının kişiselleştirilmesine yardımcı olabilir ve bireysel öğrenme stillerine hitap eden mikro öğrenme modülleri sunarak bilginin akılda tutulması ve uygulanması olasılığını artırabilir. Ek olarak teknoloji, çalışanların yeni becerileri işlerine daha iyi entegre etmelerine yardımcı olmak için simülasyonlar ve değerlendirmeler gibi uygulama için sürekli destek ve fırsatlar sağlayabilir.

Kuruluşlar, öğrenme teknolojisini kullanarak, çalışan eğitiminin etkili olmasını sağlayabilir, bu da artan üretkenlik, daha iyi iş kalitesi ve daha yüksek kar ile sonuçlanır. Genel olarak, öğrenme teknolojisinin çalışan eğitim programlarına dahil edilmesi, öğrenmeye yönelik kişiselleştirilmiş ve destekleyici bir yaklaşım sunarak bilgi tutma ve aktarma güçlüğünün üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. İçinde Kevin Eikenberry“Tıpkı bir tavuklu sandviçin beslenmeyi aktarmanın yararlı, hatta arzu edilen bir yolu olabileceği gibi, e-Öğrenim de bilgiyi aktarmanın yararlı ve arzu edilen bir yolu olabilir.”

Etkili Öğrenme Teknolojisiyle Çalışan Eğitimini Dönüştürün

Çalışan eğitim programları sırasında öğrenilen bilgi ve becerilerin elde tutulması ve aktarılması, kurumsal başarı için çok önemlidir. Çalışanlar öğrendiklerini akıllarında tutamadıklarında ve uygulayamadıklarında, bu durum üretkenliğin azalmasına ve daha düşük kaliteli işlere yol açabilir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için kuruluşlar, etkili öğrenme teknolojisini eğitim programlarına dahil edebilir. Öğrenme teknolojisi, öğrenme yollarını kişiselleştirebilir, mikro öğrenme modülleri sunabilir ve çalışanların yeni becerileri işlerine daha iyi entegre etmelerine yardımcı olmak için sürekli destek ve uygulama fırsatları sağlayabilir.

Kuruluşlar, öğrenme teknolojisini kullanarak, çalışan eğitim programlarının gelişmiş performansa ve nihayetinde kurumsal başarıya yol açmasını sağlayabilir. Çalışan eğitim programlarınızdaki bilgi ve becerilerin elde tutulması ve aktarılması ile mücadele ediyorsanız, harekete geçme zamanı. Elde tutma ve aktarma zorluğunun kurumsal başarınızı engellemesine izin vermeyin. Etkili öğrenme teknolojisine yatırım yapın ve çalışan eğitim programlarınızın performansı artırmasını sağlayın.

e-Kitap Sürümü: Intellek

zeka

30 yılı aşkın deneyime sahip kanıtlanmış bir sağlayıcı olan Intellek ile eLearning’i yükseltin. Bulut tabanlı LMS’miz, Kurs Yazma Aracımız, DAP ve kapsamlı eğitim yazılımı kitaplığımızla kolaylaştırın. Ekibinizi yenilikçi teknoloji ve sezgisel eğitimle güçlendirin.


Kaynak : https://elearningindustry.com/why-employee-training-programs-are-failing-the-costly-challenge-of-knowledge-retention-and-transfer

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir