DEI Hususları İle Bir İhtiyaç Analizi YürütmeDEI Hususları İle Bir İhtiyaç Analizi Yürütme

DEI İhtiyaç Değerlendirmesi Hususları

Bir ihtiyaç değerlendirmesi yapmak, özellikle çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme (DEI) hususlarını entegre ederken, Öğretim Tasarımı için çok önemlidir. İhtiyaç değerlendirmesi, Öğretim Tasarımcılarının öğrencilerin geçmişleri, öğrenme stilleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi toplamasına yardımcı olur. Tasarımcılar, bu özellikleri anlayarak, farklı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve kapsayıcı ve eşitlikçi bir öğrenme ortamı sağlayan öğrenme materyalleri oluşturabilir. Aşağıda, DEI hususları ile bir ihtiyaç değerlendirmesi yapmak için adım adım bir kılavuz yer almaktadır.

Bir DEI İhtiyaç Değerlendirmesi Yürütmeye Yönelik Adım Adım Kılavuz

1. Adım: İhtiyaç Analizinin Amacını Belirleyin

Bir ihtiyaç değerlendirmesine başlamadan önce, Öğretim Tasarımcılarının değerlendirmenin amacını belirlemesi gerekir. Amaç şunları içerebilir:

  • Hedef kitlenin özelliklerini belirleme
  • Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi
  • Uygun öğrenme sağlama yöntemini belirleme

İhtiyaç değerlendirmesinin amacını belirlerken DEI hususlarını akılda tutmak çok önemlidir. Örneğin, hedef kitlenin çeşitli olduğunu varsayalım. Bu durumda, ihtiyaç değerlendirmesinin amacı, öğrenme materyallerinin kapsayıcı olmasını ve tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için farklı öğrenci gruplarının özel ihtiyaçlarını belirlemek olabilir.

2. Adım: İhtiyaç Analizinin Kapsamını Belirleyin

Bir sonraki adım, ihtiyaç değerlendirmesinin kapsamını tanımlamaktır. Bu, değerlendirmede kapsanacak alanların belirlenmesini içerir. Kapsam, öğrencilerin demografik bilgilerini, kültürel geçmişlerini, dil yeterliliklerini, erişilebilirlik ihtiyaçlarını ve öğrenme tercihlerini içerebilir. Eğitim Tasarımcıları, ihtiyaç değerlendirmesinin kapsamını tanımlayarak ilgili tüm alanların kapsanmasını ve öğrenme materyallerinin kapsayıcı ve eşitlikçi olmasını sağlayabilir.

3. Adım: Veri Toplama Yöntemlerini Belirleyin

İhtiyaç değerlendirmesinin amacı ve kapsamı belirlendikten sonra, bir sonraki adım veri toplama yöntemlerini belirlemektir. Yöntemler anketleri, görüşmeleri, odak gruplarını, gözlemi veya belge analizini içerebilir. Veri toplama yöntemleri, öğrencilerin özellikleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi toplamak için tasarlanmalıdır. Veri toplama yöntemlerini seçerken, Öğretim Tasarımcıları DEI hususlarını göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin, veri toplama yöntemlerinin engelli olanlar da dahil olmak üzere tüm öğrenciler tarafından erişilebilir olmasını ve soruların kültürel olarak hassas ve farklı öğrenenler için uygun olmasını sağlamalıdırlar.

4. Adım: Veri Toplama Araçlarını Geliştirin

Veri toplama yöntemleri belirlendikten sonra sıra veri toplama araçlarının geliştirilmesine gelmektedir. Araçlar, anketleri, görüşme protokollerini, gözlem kontrol listelerini veya belge analiz araçlarını içerebilir. Araçlar, öğrencilerin özellikleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi toplamak için tasarlanmalıdır. Araçları geliştirirken Öğretim Tasarımcıları, DEI hususlarını akılda tutmalıdır. Örneğin, soruların tarafsız ve kültürel açıdan hassas olmasını ve araçların tüm öğrenciler tarafından erişilebilir olmasını sağlamalıdırlar.

5. Adım: Verileri Toplayın ve Analiz Edin

Bir sonraki adım, verileri toplamak ve analiz etmektir. Öğrencilerin özellikleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi toplamak için veri toplama yöntemleri ve araçları kullanılmalıdır. Toplanan veriler kalıpları, eğilimleri ve temaları belirlemek için analiz edilmelidir. Analiz, Öğretim Tasarımı sürecini bilgilendirmek ve öğrenme materyallerinin kapsayıcı ve eşitlikçi olmasını sağlamak için kullanılmalıdır. Verileri analiz ederken Öğretim Tasarımcıları, DEI hususlarını akılda tutmalıdır. Örneğin, analizin tarafsız, kültürel açıdan hassas olduğundan ve farklı öğrenci gruplarının verileri ayrıştırdığından emin olmalıdırlar.

Adım 6: Öğretim Tasarımını Bilgilendirmek İçin Verileri Kullanın

Son adım, Öğretim Tasarımı sürecini bilgilendirmek için verileri kullanmaktır. Toplanan veriler, öğrenme hedeflerini belirlemek, öğrenme materyallerini tasarlamak ve uygun sunum yöntemini belirlemek için kullanılmalıdır. Öğretim Tasarımı sürecini bilgilendirmek için verileri kullanırken, tasarımcılar DEI’yi dikkate almalıdır. Örneğin, öğrenme materyallerinin farklı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığından, materyallerin tüm öğrenciler tarafından erişilebilir olduğundan ve dağıtım yönteminin farklı öğrenci grupları için uygun olduğundan emin olmalıdırlar.

Çözüm

Sonuç olarak, bir ihtiyaç değerlendirmesi yapmak Öğretim Tasarımı süreci için esastır. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) hususlarını sürece entegre etmek daha da kritiktir. Eğitim Tasarımcıları, DEI’yi dikkate alan bir ihtiyaç değerlendirmesi yaparak, öğrenme materyallerinin kapsayıcı olmasını ve çeşitli öğrenenlerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayabilir. DEI dikkate alınarak bir ihtiyaç değerlendirmesi yapmak için Öğretim Tasarımcıları, değerlendirmenin amacını ve kapsamını belirlemeli, uygun veri toplama yöntemlerini ve araçlarını belirlemeli, verileri toplamalı ve analiz etmeli ve verileri Öğretim Tasarımını bilgilendirmek için kullanmalıdır. Bunu yaparak Öğretim Tasarımcıları, geçmişleri veya öğrenme tarzları ne olursa olsun tüm öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veren kapsayıcı ve eşitlikçi bir öğrenme ortamı yaratabilirler. Özetlemek gerekirse, burada DEI hususları dikkate alınarak bir ihtiyaç değerlendirmesi yapmak için birkaç ipucu verilmiştir:

  • DEI hususları göz önünde bulundurularak ihtiyaç değerlendirmesinin amacını ve kapsamını belirleyin
  • Tüm öğrencilerin erişebileceği ve kültürel açıdan hassas veri toplama yöntemlerini ve araçlarını seçin
  • Verileri, tarafsız olma ve verileri farklı öğrenci gruplarına göre ayrıştırma gibi DEI hususları ile analiz edin

Verileri Öğretim Tasarımını bilgilendirmek için kullanın, öğrenme materyallerinin farklı öğrenenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmasını, tüm öğrencilerin erişebilmesini ve sunum yönteminin farklı öğrenci grupları için uygun olmasını sağlayın. Bu ipuçlarını izleyerek Öğretim Tasarımcıları, tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan kapsayıcı ve eşitlikçi bir öğrenme ortamı yaratabilir.


Kaynak : https://elearningindustry.com/conducting-a-needs-assessment-with-dei-considerations

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir