DEI’yi Öğretim Tasarımı Uygulamalarınıza Nasıl Dahil Edebilirsiniz?DEI'yi Öğretim Tasarımı Uygulamalarınıza Nasıl Dahil Edebilirsiniz?

Öğretim Tasarımında Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI)

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) çok önemli öğretim tasarımı bileşenleridir. Günümüzün küreselleşmiş dünyası, farklı kültürel geçmişlere, değerlere ve bakış açılarına yanıt veren kapsayıcı ve eşitlikçi öğrenme deneyimleri yaratmamızı talep ediyor. Öğretim tasarımında çeşitliliğe, eşitliğe ve kapsayıcılığa öncelik vererek, tüm öğrenciler için daha erişilebilir, ilgi çekici ve etkili bir öğrenme ortamı yaratıyoruz.

Çeşitliliği, Eşitliği ve Kapsayıcılığı Tanımlamak

Çeşitlilik, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, fiziksel yetenekler ve sosyo-ekonomik statü dahil olmak üzere bireyler arasındaki farklılıkları ifade eder. Eşitlik, geçmişleri veya yetenekleri ne olursa olsun herkesin aynı fırsatlara, kaynaklara ve desteğe erişimini sağlamayı içerir. Kapsayıcılık, çeşitliliğe değer verilen ve herkesin kabul edildiğini, saygı duyulduğunu ve desteklendiğini hissettiği sıcak ve güvenli bir öğrenme ortamı yaratır.

Öğretim Tasarımında Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Neden Önemlidir?

DEI, öğretim tasarımında çok önemlidir çünkü tüm öğrencilerin eşit ve kapsayıcı bir öğrenme deneyimi yaşamasını sağlar. Çeşitliliği stratejimize entegre ederek, öğrenmeyi, geçmişleri veya yetenekleri ne olursa olsun herkes için erişilebilir hale getirebiliriz. Eşitliğe öncelik vererek, öğrenmede başarılı olmak için herkesin eşit şansa sahip olmasını sağlıyoruz. Kapsayıcılık, öğrencilerin bakış açılarını tam olarak paylaşabilecekleri ve öğrenmeye katılabilecekleri güvenli, destekleyici ve kabul edici bir ortam yarattığı için önemlidir.

DEI’yi Öğretim Tasarımına Entegre Etmek

DEI’yi öğretim tasarımına entegre etmek için aşağıdaki en iyi uygulamalara öncelik vermemiz gerekir:

 • İhtiyaç değerlendirmesi yapmak. Öğrencilerimizin özelliklerini, geçmişlerini, öğrenme stillerini ve ihtiyaçlarını anlamak için bir ihtiyaç değerlendirmesi yapmak çok önemlidir. Gereksinimlerini değerlendirerek, farklı öğrenicilerin ihtiyaçlarını karşılayan öğrenme materyalleri tasarlayabiliriz.
 • Öğrenme materyallerini çeşitlendirmek. Çoklu bakış açıları, örnekler ve vaka çalışmaları dahil ederek çeşitli öğrenme materyalleri oluşturabiliriz. Çeşitli görseller, videolar ve grafikler kullanmak, öğrencilerin kendilerini öğrenme materyallerine yansıttığını görmelerine yardımcı olarak katılımlarını ve öğrenme motivasyonlarını artırır.
 • Öğrenme materyallerine eşit erişim sağlanması. Öğrenme materyallerine eşit erişim, tüm öğrencilerin aynı fırsatlara, kaynaklara ve desteğe sahip olmasını sağlamak için çok önemlidir. Bu, materyallerin birden çok formatta kullanıma sunulmasını, videolar için altyazı ve transkript sağlamayı ve çevrimiçi öğrenme platformlarının engelli öğrenciler için erişilebilir olmasını sağlamayı içerir.
 • Kapsayıcı bir öğrenme ortamı yaratmak. Kapsayıcı bir öğrenme ortamı yaratmak, tüm öğrencilerin kendilerini kabul edilmiş ve değerli hissettikleri sıcak, destekleyici ve güvenli bir ortamı teşvik etmeyi içerir. Bunu, saygılı iletişimi teşvik ederek, farklı bakış açılarını teşvik ederek ve kapsayıcı dili teşvik ederek başarabiliriz.
 • Destek sağlama. İhtiyacı olan öğrencilere destek sağlamak öğretim tasarımı için esastır. İngilizce öğrenenler veya engelli öğrenciler gibi farklı geçmişlere sahip veya ekstra yardıma ihtiyaç duyan kişilere ek destek sağlayabiliriz.

Öğretim Tasarımında DEI’nin Faydaları

DEI’yi öğretim tasarımına entegre etmenin aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda faydası vardır:

 • Geliştirilmiş öğrenme sonuçları. Farklı öğrenicilerin ihtiyaçlarını karşılayan öğrenme materyalleri oluşturarak, öğrenme çıktılarını geliştirebilir ve öğrenme hedeflerine ulaşmalarını sağlayabiliriz. Çeşitli öğrenme materyalleri ve çoklu bakış açıları, öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşamlarıyla ilişkilendirmelerine yardımcı olur, bu da materyali anlamalarını ve akılda tutmalarını geliştirir.
 • Geliştirilmiş etkileşim. Çeşitli öğrenme materyalleri ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı, öğrencilerin öğrenme katılımını ve motivasyonunu artırır. Kabul edildiğini ve değer verildiğini hisseden öğrencilerin, öğrenme sürecine aktif olarak katılma olasılıkları daha yüksektir.
 • Geliştirilmiş tutma. Kabul edildiğini ve değer verildiğini hisseden öğrencilerin öğrendiklerini akıllarında tutmaları daha olasıdır. Kapsayıcılığı ve eşitliği destekleyen bir öğrenme ortamı yaratarak, öğrencilerin öğrendiklerini günlük olarak hatırlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olabiliriz.
 • Artan katılım. Kapsayıcı bir öğrenme ortamı, farklı geçmişlere sahip öğrenciler arasında katılımı teşvik eder. Saygılı iletişimi ve farklı bakış açılarını teşvik ederek, herkesin öğrenme sürecine katkıda bulunmaktan çekinmediği bir öğrenme ortamı yaratıyoruz.
 • Artan yaratıcılık ve yenilikçilik. Çeşitlilik, öğrencileri farklı bakış açılarına ve düşünme biçimlerine maruz bırakarak yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eder. Öğrenme materyallerimize farklı bakış açılarını dahil ederek, öğrencileri eleştirel ve yaratıcı düşünmeye teşvik ediyoruz, bu da yeni fikirlere ve yeniliklere yol açıyor.
 • Geliştirilmiş kültürel yeterlilik. Kapsayıcı bir öğrenme ortamı, öğrencilerin farklı kültürel bakış açılarını anlayarak ve takdir ederek kültürel yeterlilik geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrencileri çeşitli öğrenme materyallerine maruz bırakmak, günümüzün küreselleşmiş dünyasında çok önemli olan kültürel farkındalık ve anlayışı teşvik eder.

Çözüm

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, öğretim tasarımı en iyi uygulamaları için çok önemlidir. Bunları tasarımımızda bir öncelik haline getirerek, farklı öğrenenlerin ihtiyaçlarına cevap veren kapsayıcı ve eşitlikçi bir öğrenme ortamı yaratabiliriz. DEI’nin öğretim tasarımındaki faydaları arasında gelişmiş öğrenme çıktıları, gelişmiş katılım, akılda tutma, katılım, yaratıcılık ve yenilikçilik ve kültürel yeterlilik yer alır. DEI’yi öğretim tasarımına entegre etmek için bir ihtiyaç değerlendirmesi yapmalı, öğrenme materyallerini çeşitlendirmeli, öğrenme materyallerine eşit erişim sağlamalı, kapsayıcı bir öğrenme ortamı yaratmalı ve buna ihtiyaç duyan öğrencileri desteklemeliyiz. DEI’yi tasarımımıza dahil ederek, tüm öğrenciler için daha erişilebilir, ilgi çekici ve etkili bir öğrenme ortamı yaratabiliriz.


Kaynak : https://elearningindustry.com/how-to-include-dei-initiatives-in-your-instructional-design-practices

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir