Eğitim İçeriği Nasıl Oluşturulur?


L&D İçeriği Azınlıklar İçin Ne Zaman Uygun Değildir?

Şirketler, çalışanları arasında farklı nüfusların yeterli bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir. İş gücündeki tüm insanlar eşit bir şekilde seçildiğinde, bir şirketin yönetiminden ve yönetici çalışanlarından daha iyi performans elde edilir. Ancak yine de gidilecek çok yol var, çünkü birçoğu en üst düzeylerde iyi bir şekilde istihdam edilmiyor. Bunun en büyük nedeni, farklı popülasyonlar için yeterli L&D içeriğinin olmamasıdır. Bu, L&D departmanının rolünü oynayabileceği ve boşluğu doldurabileceği yerdir. L&D içeriğinin şirkette pek çok çalışanı meşgul etmemesinin nedenleri bunlardır.

L&D İçeriğinin Çalışanları İlgilendirmemesinin Nedenleri

1. Anlaşılabilir İçerik Eksikliği

L&D, içeriğin azınlık grupları için de uygun olmasını sağlayabilir. Örneğin, azınlık grupları tarafından L&D içeriğinin anlaşılmaması söz konusu olabilir. Belki de farklı gruplar kurumsal kültürü anlayamıyor ve hiç kimse kültürü kendi ihtiyaçlarına göre değiştirmeye çalışmadı. Bu durumda, eğitimin bir faydası olmaz çünkü örgüt kültürünün kendisinin dışlanmış gruplar tarafından benimsenmesi kolay değildir. Bu, yöneticilik eğitimi gerektiğinde uygun, tarafsız değerlendirmeler ve içerik hazırlaması gereken İK’nın işidir.

2. Uygunsuz Liderlik Eğitimi

Şirketlerin, teknolojik değişiklikler söz konusu olduğunda özellikle önemli olan geleceğin lideri için gerekli nitelikleri net bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Ayrıca, yönetimin ve L&D ekibinin, bir kişiyi niteliklerine, becerilerine vb. bir rol için gerekli nitelikler.

Şirketler, farklı gruplar için özelleştirilmiş kullanıma hazır içeriği almaya hazır olmalıdır. Bu nedenle, kuruluş, teşvik etmesi gereken kurumsal değerler gibi hangi içeriğin gerekli olduğunu bildiğinde, harici L&D satıcısını uyumlu içerik oluşturmaya yönlendirebilir. Elbette bu tür içerikler tasarlanırken çalışanların ne kadar zaman ayırdığı, evde ne tür bir teknoloji kullandıkları gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tür faktörler dikkate alınmazsa, L&D bütçesi boşa gidecek ve çalışanlar liderlik rollerine terfi ettirilemeyecek.

3. Uygun Yerleştirme Yok

Simülasyonlar, bir e-Öğrenim kursunda önemli bir rol oynar. Ancak simülasyonlarda kullanılan karakterler genellikle, hedef kitleye her zaman uymayan çoğunluk topluluğundandır. Çalışanların onları ilişkilendirilebilir bulması için kuruluşların genel nüfusa benzer daha çeşitli karakterler kullanması gerekir.

Bu, L&D departmanı için büyük bir sorumluluktur ve farklı geçmişlere sahip çalışanları dikkate almaları gerekir. Daha iyi bir kurs tasarlamak için hedef kitlenin beceri düzeylerini ayrıntılı olarak incelemeleri gerekir. Her kesimden insan düşünülmediğinde, ders önemsiz hale geldiği için sorun yaratabilir. Ancak L&D departmanı gerekli araştırmayı yaptığında, izleyiciler daha iyi odaklanacak ve bu da daha iyi sonuçlara yol açacaktır. Oyunların bile hedef kitle dikkate alınarak tasarlanması gerekir.

L&D ekibi bir program hazırlamaya karar vermeden önce, bu farklı gruplardan yardım almalıdır çünkü bu grup, L&D’nin e-Öğrenim programlarını kullanırken karşılaştıkları sorun türlerini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. E-Öğrenim, organizasyon kültürünü kendi başlarına anlamak zorunda kalacakları kadar odaklanmamış mıydı? L&D ekibi, programa ofis dışından erişmenin önünde bir engel olup olmadığını anlamak için farklı gruplardan kişilere de danışabilir. E-Öğrenim her şeyi kapsayan bir mesele olmalı ve çeşitli azınlıkların ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. E-Öğrenim programı azınlık popülasyonlarını meşgul etmediğinde, uygun eğitim eksikliği nedeniyle programı bırakma olasılıkları daha yüksektir. onboarding.

Çözüm: İK Danışmanlığı

Aslında, hangi grubun şirketten ayrıldığını bilmek için İK dikkate alınmalı ve L&D ayrıca hangi azınlıkların liderlik rollerine en az terfi ettirildiğine dair istatistikler almalıdır. Bu şekilde, L&D ekipleri liderlik eğitim programlarını değiştirebilir. Programı herkes için hazırlamak, bir demokrasi gibi hareket etmek ve şirket bünyesinde çalışan tüm nüfusa sahip çıkmak demektir.

e-Kitap Sürümü: Yaratıcı Teknolojiler

Yaratıcı Teknolojiler

Kurumsal müşterilere niş e-öğrenme çözümleri sunuyoruz. Şirketimiz aynı zamanda LMS yönetim hizmetleri de vermektedir. Harmanlanmış Öğrenme, Mobil Öğrenme ve Web Tabanlı Eğitim konularında uzmanız


Kaynak : https://elearningindustry.com/how-to-create-ld-training-programs-for-minorities

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir