Hangisini Dağıtmalısınız?


E-Öğrenim Standartlarıyla Etkili Programlar Yaratın

E-Öğrenim, Öğrenme ve Geliştirme (L&D) yöneticileri söz konusu olduğunda, kuruluşları için etkili eğitim ve yönetim sağlama çabalarında genellikle bir dizi sıkıntılı noktayla karşılaşırlar. Bunlar, en ilgili e-Öğrenim standartlarının belirlenmesini, içerik yazma yazılımı ile Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS’ler) arasında uyumluluğun sağlanmasını, e-Öğrenim içeriğinin oluşturulması ve sunulmasıyla ilgili maliyet ve çabanın yönetilmesini ve tüm öğrenciler için erişilebilirliğin sağlanmasını içerebilir. Ek olarak, sürekli gelişen e-Öğrenim ortamına ayak uydurmak da zor olabilir. Bu zorluklara rağmen, L&D yöneticileri bu sorunlu noktalarda gezinmek ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayan etkili e-Öğrenim programları oluşturmak için adımlar atabilir.

Bir e-Öğrenim Standardı Nedir?

Standartlar, çeşitli endüstrilerde ve günlük yaşamın çeşitli yönlerinde yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Bir görevi yerine getirmek veya belirli bir sonuca ulaşmak için tekrarlanabilir, üzerinde anlaşmaya varılmış ve belgelenmiş bir yönteme atıfta bulunurlar. Tükettiğimiz gıdalardan cihazlarımıza güç sağlamak için kullandığımız pillere kadar çok çeşitli alanlarda standartlar bulunabilir.

Dosyaları aktarmak için hiç USB sürücüleri kullandınız mı? İster Mac ister PC olsun, herhangi bir bilgisayara bir USB sürücüsü takabilirsiniz ve USB sürücü üreticileri bir dizi standarda uyduğu için çalışır. Bu birlikte çalışabilirlik özelliği, farklı işletim sistemleri ve bilgisayar türleri arasında uyumluluğa izin verdi.

Nasıl bir dizi standart çeşitli endüstrileri etkileyebilirse, bir dizi e-Öğrenim standardı da e-Öğrenim endüstrisini ileriye götürmede çok önemli bir rol oynamıştır. Bu yazıda, mevcut popüler e-Öğrenim standartlarını inceleyeceğiz, özelliklerini ve faydalarını inceleyeceğiz. Belirli ihtiyaçlar ve hedefler için hangi standartların en iyi kabul edildiğini de değerlendireceğiz.

SCORM Nedir?

SCORM veya Shareable Content Object Reference Model, ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki bir kuruluş olan ADL (Advanced Distributed Learning) tarafından 2000 yılında geliştirilen bir dizi teknolojik standarttır. E-Öğrenim için yaygın olarak kullanılan bir endüstri standardı haline geldi ve e-Öğrenim kursları ile barındırıldıkları platformlar arasında birlikte çalışabilirliği teşvik ediyor.

SCORM uyumlu kurslar, e-Öğrenim yazma araçları kullanılarak oluşturulabilir ve yayınlanabilir ve herhangi bir SCORM uyumlu LMS’deki zip klasörlerinde bulunabilir. SCORM ile, e-Öğrenim kursunuzun durumunu ve uyumluluğunu, ayrıca tamamlama durumunu, değerlendirme puanlarını ve yüzdelerini ve kullanıcılar tarafından kazanılan puan sayısını takip edebilirsiniz. Ayrıca bir kullanıcının bir kursa kaç kez eriştiğini görebilir ve onlara sertifika sunabilirsiniz.

Zaman içinde SCORM gelişti ve şu anda en yenisi Experience API (xAPI) olmak üzere dört farklı sürümde mevcut. Ancak, SCORM’un mevcut tek e-Öğrenim standardı olmadığına dikkat etmek önemlidir; AICC, HACP ve xAPI gibi diğer standartların da e-Öğrenim alanında yerleri vardır.

Farklı e-Öğrenim Standartları Nelerdir?

1. SKORM

SCORM, her biri kendine özgü özelliklere ve yeteneklere sahip birkaç farklı sürümde mevcuttur. İşte mevcut seçeneklerin hızlı bir özeti:

 • SKORM 1.1
  Bu, SCORM’un ilk versiyonuydu, ancak yaygın olarak benimsenmedi.
 • SKORM 1.2
  Bu sürüm, önceki sürümde bulunan sorunların çoğuna yöneliktir ve en yaygın kullanılan sürümdür. Tüm LMS türleri tarafından desteklenir.
 • SCORM 2004
  Bu sürüm, her biri belirli gereksinimleri karşılamak için yayınlanan dört farklı sürüme sahiptir:
  • Tam olarak uygulanabilir olmayan ilk baskı, Ocak 2004’te yayınlandı ve kendi kendini idame ettiren bir versiyon olarak kullanılabilir.
  • Temmuz 2004’te yayınlanan ikinci baskı, içerik toplama modeli ve çalışma zamanı ortamı gibi yeni özellikleri tanıttı.
  • Ekim 2006’da yayınlanan üçüncü baskı, içerik ve çalışma zamanı ortamı arasındaki etkileşim dizisinin en sık kullanılan versiyonudur. Uyumluluğunu iyileştirmek için ek uyumluluk standartları uygulandı.
  • Mart 2009’da yayınlanan dördüncü baskı, kurs geliştirme sürecini basitleştiriyor ve sıralı materyalin daha kolay üretilmesine olanak tanıyor. Ayrıca içerik üreticileri için ek özellikler ve LMS ile ilgili sorunları ele almak için yeni bir sertifikalandırma yöntemi içerir.

Hangisini Dağıtmalısınız?

2. xAPI

Experience API (xAPI) veya Tin Can API, verilerin aktarımı ve depolanması için yönergeler sağlayan modern bir standarttır. Takım tabanlı öğrenme etkinlikleri, simülasyonlar, mobil öğrenme ve elektronik oyunlar gibi farklı kaynaklardan (yalnızca e-Öğrenim kurslarından değil) veri toplanmasına izin verir. Öğrenci veya ekip etkinliklerinin kayıtları, transkripsiyonları diğer LRS ile paylaşabilen ve bir LMS içinde veya ayrı olarak bulunabilen bir Öğrenme Kayıt Deposuna (LRS) iletilir.

Yalnızca uyumlu LMS’lerle çalışan SCORM’dan farklı olarak Experience API, Learning Record Store’ları kullanarak birden çok öğrenme ortamında veri kabul edebilir, depolayabilir ve aktarabilir. Sosyal medya, çevrimiçi ve çevrimdışı öğrenme etkinliklerini izleyebilir ve LRS bağımsız bir bileşen olabilir veya LMS’ye dahil edilebilir.

Experience API, SCORM’un avantajlarına ek olarak, LRS sayesinde daha fazla güvenlik, bağımsızlık, etki alanları arası iletişim, gelişmiş mobilite ve cihaz esnekliği sunar. Simülasyonlar, sosyal öğrenme fırsatları, oyun senaryoları ve uyarlanabilir öğrenme deneyimleri gibi etkileşimli unsurların entegrasyonuna da izin verir. Kurslarınızı bu standartlardan herhangi birine göre yayınlamayı seçerken, çevrimiçi eğitim kurslarınızı depolamayı planladığınız LMS’nin bu standartla uyumlu olduğundan emin olmanız önemlidir.

3.cmi5

Cmi5, geleneksel Öğrenme Yönetim Sistemlerini xAPI ile entegre etmek için kullanılabilen bir standarttır. xAPI özelliği çok genel olduğundan ve çok çeşitli kullanım durumlarına izin verdiğinden, öğrenme içeriğinin ve LMS’lerin tak ve çalıştır uyumlu olmasını sağlar.

AICC (Havacılık Endüstrisi Bilgisayar Tabanlı Eğitim), 2010 yılında cmi5’i piyasaya sürdü. Cmi5, hem AICC hem de SCORM standartlarını daha fazla özellik ve dayanıklı çözümlerle değiştirmek için tasarlandı. Hem AICC hem de SCORM standartlarının teknik zorlukları ve sınırlamaları vardı ve birbirleriyle örtüşüyordu. 2012 yılında, ADL’nin Tin Can API araştırma projesi (artık xAPI olarak biliniyor) sona ererken, AICC cmi5’in SOAP tabanlı iletişim mekanizmasını tamamlıyordu.

AICC ve ADL’den katılımcılar kısa sürede iki standardın birçok benzerliği olduğunu fark ettiler. ADL ve AICC, cmi5’in daha spesifik kullanım durumu kriterlerini karşılamak için bir xAPI profili üzerinde çalışmaya karar verdi ve şimdi xAPI, cmi5’ten daha geniş bir uygulamaya sahip. cmi5 projesi, 2012’de xAPI için SOAP tasarımını değiştirerek bir yenileme geçirdi. 2014 yılında AICC dağıtıldı ve cmi5 projesi ADL’ye devredildi.

4. AICC

AICC, e-Öğrenim için ilk yönergeleri geliştiren, kar amacı gütmeyen, teknoloji tabanlı eğitim uzmanlarından oluşan uluslararası bir organizasyondu. Organizasyon, herhangi bir endüstri tarafından çevrimiçi kursları için kullanılabilecek bilgisayar tabanlı eğitim platformlarında eğitim materyallerinin geliştirilmesini, sunulmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak için teknik standartlar geliştirdi. AICC HACP, AICC tarafından bir e-Öğrenim kursu ile bir LMS arasındaki iletişime izin vermek için kullanılır.

Materyal barındırmak ve dağıtmak için, LMS’ler veya öğrenme platformları AICC ile uyumlu olmalı ve AICC’nin dokuz kriterinden ve tavsiyesinden en az birine uymalıdır. Başlangıçta, bu yönergeler yalnızca CD-ROM tabanlı eğitim için kullanılıyordu, ancak 1998’de web tabanlı eğitimi benimsemek için açıldılar.

AICC’nin modası geçmiş olduğu düşünülse de, kursların ve LMS’lerin gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için hala bazı nedenler vardır. AICC, ders materyallerinin birden fazla sunucu arasında dağıtılmasına izin verir ve veri aktarımı için güvenli HTTPS protokolünü kullanır. Ancak, kurstaki ilerlemeyi takip edemediği ve LMS’den veri almak külfetli olabileceği için sınırlı yetenekleri vardır.

İyi Bir e-Öğrenim Satıcısı Nasıl Yardımcı Olabilir?

Çok uluslu büyük bir şirkette deneyimli bir Ar-Ge yöneticisi olan Ranjana bir sorunla karşı karşıyaydı. Şirketinin birden çok yere ve zaman dilimine dağılmış çeşitli bir iş gücü vardı, bu da çalışanlarının onlar için tasarladığı e-Öğrenim kurslarındaki ilerlemesini ve katılımını doğru bir şekilde takip etmesini zorlaştırıyordu. Bir çözüm bulmaya kararlı olarak, rehberlik için bir e-Öğrenim çözümü uzmanına ulaştı. Uzman, özel ihtiyaçlarını ve zorluklarını tartıştıktan sonra, şirketinin e-Öğrenim programında xAPI standardını uygulamasını tavsiye etti.

Uzman, xAPI’nin çeşitli öğrenme ortamlarında verileri kabul etmek, depolamak ve aktarmak için tasarlandığını ve bunun, sosyal medya ve diğer harici kaynaklar da dahil olmak üzere hem çevrimiçi hem de çevrimdışı platformlardaki öğrenme etkinliklerini izlemesine olanak tanıyarak kendi durumu için mükemmel olduğunu açıkladı. Ek olarak xAPI, simülasyonların, sosyal öğrenmenin, oyun oynamanın ve uyarlanabilir öğrenmenin kullanılmasına olanak tanıyarak çalışanları için daha ilgi çekici bir deneyim sağlıyor.

Ranjana çözümden etkilendi ve xAPI’yi şirketinin e-Öğrenim programına hızla uyguladı. Yeni standardın yürürlüğe girmesiyle birlikte, çalışanlarının ilerlemesini ve katılımını doğru bir şekilde takip edebildi ve eğitim programını iyileştirmek için veriye dayalı kararlar almasına olanak sağladı. Kararından emin olarak uzmana ulaşarak minnettarlığını ifade etti ve xAPI’nin sorunu için mükemmel bir çözüm olduğunu ve beklentilerini aştığını söyledi.

Şirketiniz İçin Hangi E-Öğrenim Standardını Seçmelisiniz?

Hangisini Dağıtmalısınız?

Ayrılık Düşünceleri

E-Öğrenim, çok çeşitli konularda bilgi iletmek için kullanılabilecek çok yönlü ve etkili bir eğitim yöntemidir. Amacı, bilgi vermek ve öğrencilere yeni kazandıkları beceri ve bilgileri kullanarak işteki sorunları çözmede yardımcı olmaktır. Bununla birlikte, bir L&D yöneticisi olarak, kurs geliştirme çabalarınızın boşa gitmemesini sağlamak için e-Öğrenim kurslarınızın SCORM gibi endüstri standartlarıyla uyumlu olmasını sağlamak çok önemlidir.

Yeni bir Öğrenim Yönetim Sisteminin uygulanmasını veya mevcut bir sistemin yükseltilmesini düşünürken, kuruluşunuzun ihtiyaçlarının, öğrenci demografisinin ve beklentilerinin kapsamlı bir analizini yapmak çok önemlidir. Bu, kuruluşunuzun e-Öğrenim çabalarının amaç ve hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlayacaktır.

Görsel Kaynakları:

Makale içindeki görseller/infografikler yazar tarafından oluşturulmuş ve sağlanmıştır.

e-Kitap Yayını: Thinkdom

Düşünce dünyası

Çeşitli dış kaynak tedarikçileriyle uğraşmak bir güçlük olabilir ve kaynakları tüketebilir. Thinkdom Learning Solutions, tüm çevrimiçi eğitim ihtiyaçlarınız için tek bir yerde ilgi çekici ve uygun maliyetli çözümler sağlayarak süreci kolaylaştırır.


Kaynak : https://elearningindustry.com/which-2023-elearning-standard-should-you-deploy-in-your-organization

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir