İnovasyon Durgun mudur – ve Öyleyse, Yüksek Öğrenim Suçlu mu?


Bize söylenene göre, yüksek eğitim toplumun önde gelen yenilik, yaratıcılık ve buluşçuluk motorudur. Hayal gücünü, buluşu ve yaratıcılığı teşvik eder. Mezunları “problem çözmede, başkalarıyla iletişim kurmada ve kendimizi ve başkalarını eğlendirmede faydalı olabilecek fikirler, alternatifler veya olasılıklar üretmeye veya tanımaya” hazırlar. Robert E. Franken’in sözleriylemotivasyon psikolojisi uzmanı.

Güzel, eğer doğruysa.

Peki ya üniversitelerin yaratıcı gücüne olan bu inanç abartılırsa? Üniversitenin zaferinin, yaratıcılığın ve buluşların beklenen patlamasıyla sonuçlanmadığını savunan büyüyen bir vücut literatürü var.

Ne de bu argümanlar, onun gibi eksantrik muhafazakarlarla sınırlı değildir. New York Times köşe yazarı Ross Douthat, Çökmekte Olan Toplum Amerikan toplumunun aynı argümanları tekrar tekrar kusmaya devam ettiğini ya da yaratıcı yazma programlarının edebiyata verdiği varsayılan zararı kınayanlar gibi karşıtları, sapkınları ve muhalifleri savunuyor.

Robert Gordon gibi önde gelen ekonomistler ve Vaclav Smil gibi teknoloji tarihçileri, 1870 ile 1914 arasındaki olağanüstü bir yaratıcılık patlamasından sonra, birden fazla alanda inovasyonun durakladığını savunuyorlar.

İlk bakışta, bu tür argümanlar kesinlikle yanlış geliyor. Ne de olsa tıpta, teknolojide, iletişimde ve analitikte en azından yüzeysel olarak geçmiştekiler kadar radikal görünen bir dizi devrim yaşıyoruz. Yapay zeka devrimi, ICT (bilgi ve iletişim teknolojisi) devrimi, büyük veri devrimi ve hassas tıp devrimi bunlardan sadece birkaçı.

Bilim adamlarının DNA’yı değiştirmesine izin veren CRISPR gibi tıp bilimindeki en son yeniliklerden bazılarını listelemek için basitçe; yeni, nükleotid bazlı aşıların ve ilaçların hızla geliştirilmesine izin veren mRNA teknolojileri; ve minimal invaziv laparoskopik cerrahi – insan sağlığını büyük ölçüde iyileştirme vaadini yerine getiren yaratıcılığın örnekleri karşısında şaşkına dönmelidir.

Ve tabii ki, kendi yaşam alanımızda günlük hayatı dönüştüren teknolojiler var: internet, e-posta, akıllı telefonlar ve uygulamalar, akışlı medya ve arama motorları.

Ancak tekno-ütopyacılık, sürekli, sonsuz ilerleme ve gelişme vizyonuyla bizi bunaltmadan önce, belki de biraz şüphecilik gerekir.

“Başlıklı bir makale de dahil olmak üzere bir dizi düşündürücü denemede.Teknolojik İlerleme Durdu mu?Tanner Greer, yazıları sık sık gazetelerde yer alan, son derece anlayışlı bir gazeteci. New York Times, Dışişleri ve Kitapların Los Angeles İncelemesibirçok ilerleme ve yenilik fantezisinin yanıltıcı olduğunu savunuyor.

Örneğin, son kırk yılın estetik, sanatsal, edebi, psikolojik, bilimsel ve teknolojik başarılarını, 19. yüzyılın son on yılları ile 20. yüzyılın başları arasında gerçekleşenler kadar çığır açan başarıları düşünebilir misiniz?

Son 40 yılda, Dostoyevski, George Eliot ve T. S. Eliot, Ibsen, Tolstoy ve Woolf, Verdi ve Puccini, Schoenberg ve Stravinsky, Manet’e eşit düzeyde paradigma değiştiren sanatçılar, yazarlar, besteciler veya düşünürlerin sayısıyla karşılaştırılabilir herhangi bir şeye tanık oldu mu? , Monet, Picasso ve Van Gogh, Marie Curie, Albert Einstein, Heinrich Hertz, James Clerk Maxwell, Max Planck, Wilhelm Röntgen ve Ernest Rutherford veya Marx, Darwin, Nietzsche, Freud ve Boas?

Veya teknoloji açısından, “buhar türbinleri, içten yanmalı motorlar, elektrik motorları, alternatörler, transformatörler ve redresörler, akkor ışık, elektromanyetik dalgalar, kaydedilmiş ses, linotip makineleri, sülfat hamuru, fotoğraf filminin çığır açan önemi ile karşılaştırılabilir buluşlara gerçekten tanık olduk mu? , alüminyum eritme, fosforsuz çelik ve çelik alaşımları, betonarme, nitrogliserin ve sentezlenmiş amonyak”?

Greer’in argümanı, gelişmenin sona erdiği değil, daha çok 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında büyük ölçüde oluşturulmuş paradigmalar, kanunlar ve formüller içinde inovasyonun gerçekleştiğidir.

Açıkçası, durgunluk teorilerini destekleyen argümanlar genellikle oldukça seçici ve etnosentriktir. Örneğin, müzikteki en heyecan verici yeniliklerin çoğu, çok kültürlülüğün yükselişini ve caz, blues, ragtime ve hip-hop da dahil olmak üzere klasik kanonun dışında kalan türlerin artan farkındalığını yansıtıyor. Edebiyat için aynen. Langston Hughes, Richard Wright, Ralph Ellison ve Toni Morrison gibi yenilikçilerden, yeni temalara ve tarzlara öncülük etmiş birçok Batılı olmayan yazardan bahsetmemek kesinlikle bir hatadır.

Yine de, akademinin büyümesinin sadece teknoloji veya bilimde değil, aynı zamanda kültür alanlarında da sürekli yeniliği teşvik etmesi gerekmiyor muydu? Örneğin şairler ve diğer yaratıcı yazarlar, Anthony Trollope gibi bir postane müfettişi, Franz Kafka gibi bir sigorta memuru, T. S. Eliot gibi bir bankacı, bir sigorta yöneticisi olarak çalışmak yerine artık bir kolej veya üniversiteden düzenli bir maaş alabilirler. Wallace Stevens veya Charles Ives gibi mi yoksa William Carlos Williams gibi bir doktor mu?

Yaratıcı yazma programlarını eleştirenler, bir dizi rahatsız edici argüman ortaya koyma eğilimindedir:

 • Bu tür programların yazarları birbirine benzer hale getirme eğiliminde olması, yazmaya yönelik bir tür homojen, çerez kesici yaklaşımla sonuçlanır.
 • Bu programların yazarları, gerçek hayatın zengin karmaşıklıklarını incelemek yerine narsistik bir bakış açısına veya çeşitli sosyopolitik şikayetlere odaklanmaya yönlendirdiği.
 • Bu yaratıcı yazma programları, ilgi çekici olay örgüleri, yaratıcı dil ve zengin karakterizasyon yaratmanın zorluklarından çok teori ve söyleme odaklanır.

Görsel sanatlardaki MFA programlarına biraz benzer eleştiriler yöneltildi: bunlar, mezunları sakat bırakan borçlarla eyerleyen, zanaat ve tekniği öğretmek için çok az şey yapan ve kavramsal sanat türlerini ve teorik olarak bilgilendirilmiş sanat konuşmasını teşvik eden Ponzi şemalarından biraz daha fazlası. hakiki özgünlük ve çağrışım gücü olan sofistike çalışmaları teşvik etmek için çok az şey.

Bu programların eleştirmenlerinin MFA’nın çok ötesine uzanan bir noktası olabilir mi? Belki.

 1. Akademik bir yaklaşım, zaman zaman yaratıcılığın ve yeniliğin düşmanı olabilir.

  Dikkat çekici bir şekilde birkaç istisna dışında, akademik kurumlar neden COVID aşıları geliştiremedi? Bu sadece bir para meselesi mi, yoksa sorun daha derinlerde mi yatıyor – öğretim üyesi parçalanması, aşırı profesyonel uzmanlaşma, etkili koordinasyon eksikliği ve gerçek hayattaki bir krize uygulamalı çözümlerle yanıt vermek için yetersiz teşvikler mi?

 2. Yenilikler, mevcut çıkarlara, yerleşik süreçlere ve mevcut düzenlemelere meydan okur.

  Son derece seçici kurumlar daha fazla öğrenci alabilir mi? Tabii ki. Yeni fiziksel tesislere olan ihtiyacı azaltarak, erişimi genişleterek ve maliyet artışlarını ılımlı hale getirerek çevrimiçi öğrenmeyi genişletebilir mi? Kesinlikle. Akreditörler, program düzeyinde kalite ve maliyet etkinliğini değerlendirmek için daha fazlasını yapabilirler mi? Kesinlikle.

  O zaman neden olmuyor bunlar? Çünkü bunlar her zamanki gibi iş dünyasına meydan okumakta, çıkarları tehdit etmekte ve bazen finansal, ancak çoğu zaman politik olarak maliyetli yenilikler gerektiriyor.

 3. Birçok acil toplumsal sorunla mücadele etmek zorlaştı ve üniversiteler uygulama zorluklarını çözmek için iyi bir konumda değil.

  Akademi, günümüzün en acil sorunlarının en iyi nasıl ele alınacağına dair heyecan verici fikirlerle dolu. Ancak uygulamanın önündeki yasal, siyasi ve sosyal engeller çok büyük ve üniversiteler genellikle çözümlerin uygulanmasına doğrudan dahil değil. Sorun barınma, ulaşım, suç, gelir veya sağlık eşitsizliği veya iklim değişikliği olsun, bir dizi sistemik engel, kısmen karar alma sürecine demokratik katılımı teşvik etmek için tasarlanmış reformları yansıtarak değişimi engeller.

Üniversitelerin bu toplumun temel araştırma ve mesleki eğitim için birincil mekânı olduğu gerçeği göz önüne alındığında, üniversitelerin yaratıcılığı, yeniliği ve sıra dışı düşünmeyi teşvik etme konusunda daha iyi bir iş çıkarmasını sağlamak için ne yapabiliriz?

 1. Öğrencilerin yaratıcı süreci daha zengin, daha sağlam yollarla anlamalarına yardımcı olun.

  Benim düşünceme göre, günümüzün mesleki yönelimli veya profesyonel odaklı öğrencilerinin birçoğu, bazılarının bu tür fikirleri aşırı soyut ve alakasız olarak göreceğini düşünmeme rağmen, beşeri bilimlerin yaratıcılık, hayal gücü, buluşçuluk ve sanat hakkında öğretmek zorunda olduğu şeylerden büyük ölçüde faydalanacaktır. buna karşılık, profesyonelliğin oldukça dar, yetersiz bir tanımını yansıtır.

  Yaratıcı süreçle ilgili mevcut birçok kurs, yaratıcılığı araştırma, ilham, sezgi, içgörü, doğaçlama, kuluçka ve benzerlerini içeren yedi veya sekiz noktalı bir sürece indirme eğilimindedir. Ancak böyle bir yaklaşım büyük ölçüde yanıltıcıdır. Bunun yerine yaratıcılık, genellikle gerçek dünya deneyiminin bir ürünüdür, belirli bir çalışma alanına derinlemesine dalmanın bir sonucu ve deney, kurcalama ve teknik veya uygulamalı problem çözmenin bir sonucudur.

 2. İnovasyonun önündeki sistemik engelleri ortaya çıkarın.

  Üniversiteler, diğerlerinin yanı sıra, yeniliklerin neden başarısız olduğuna ilişkin yasal, politik ve sosyolojik çeşitli nedenleri belirlemek için iyi bir konumdadır. Bir kez tanımlandıktan sonra, politika çözümlerini hayal etmek mümkündür.

 3. Üniversiteler ve “gerçek dünya” arasındaki sınırları bulanıklaştırın.

  Akademik bilgileri, teorileri ve becerileri gerçek yaşam bağlamlarına uygulamak için öğrenci fırsatlarını genişletin. Bunu yapmanın birçok yolu var. Gerçek hayat problemlerini kursa entegre edin. Stajlara ve diğer uygulamalı ve deneyimsel öğrenme deneyimlerine erişimi artırın. Akademik öğrenimi iş yeri, hizmet veya topluluk temelli öğrenimle birleştirin.

Tüm zamanların en çok izlenen TED konuşmasında, sanat eğitimcisi Sir Ken Robinson, yaratıcılığın okuryazarlık kadar önemli olduğunu ve şu anda yapılandırılmış olan K-12 eğitiminin yaratıcı düşünceyi ve ifadeyi engellediğini savundu. İddialarına katılsanız da katılmasanız da, gerçek şu ki üniversitelerimiz yaratıcılığı teşvik etmek için daha fazlasını yapabilir ve yapmalıdır.

Nasıl yani? Üniversiteler hangi adımları atabilir?

 • Teknik, mesleki yönelimli ve meslek öncesi alanlardaki öğrencilerin diğer öğrenme fırsatlarına ayıracak zamana sahip olmalarını zorlaştıran katı temel gereksinimleri azaltın.
 • İnovasyonun, girişimciliğin ve yaratıcı özgürlüğün gelişebileceği alanlar yaratın.
 • Geleneksel nicel başarı ölçütlerine ek olarak çaba ve deneyi ödüllendirin.
 • Yeni fikirleri ve yaklaşımları kutlayın.
 • Disiplinler arası işbirliğini içeren veya üniversite dışında etkisi olan girişimleri teşvik edin.

Bugün, genel olarak toplumumuz ve özel olarak üniversiteler, yaratıcılığı en iyi şekilde teşvik edebilecek adımları atarken, sözde yaratıcı sınıfı kutluyor ve ödüllendiriyor. Kesinlikle daha iyisini yapabiliriz.

Steven Mintz, Austin’deki Texas Üniversitesi’nde tarih profesörüdür.


Kaynak : https://www.insidehighered.com/blogs/higher-ed-gamma/innovation-stagnating%E2%80%94and-if-so-higher-education-blame

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir