Kurumsal Öğrenmenin Etkinliğini Ölçme


Kurumsal Öğrenmenin Etkililiğini Ölçmek İçin Metrikler ve Stratejiler

Günümüzün rekabetçi kurumsal ortamında, şirketlerin bir adım önde olmak için e-Öğrenim programlarını sürekli olarak geliştirmeleri çok önemlidir. Kurumsal öğrenmenin etkinliğini ölçmek, bu amaca ulaşmak için önemli bir adımdır. Kurumsal öğrenme, herhangi bir organizasyonun başarısının birincil bileşenidir ve etkinliğinin değerlendirilmesi, çalışanların uygun şekilde eğitilmelerini ve en son teknolojiler ve trendler konusunda güncel olmalarını sağlar. Ayrıca eğitim programlarının çalışan performansı üzerindeki etkisini de ölçer.

Bunu yapmak, eğitim yatırımlarının etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için gerekli ayarlamaları yapmalarını sağlar. Yetersiz eğitim, değerli zamanınızın ve paranızın tamamen boşa harcanmasıdır. Yararlı eğitim değerlendirme ölçütleri olmadan, herhangi bir ödül almadan çalışanınızın eğitimine ve gelişimine yatırım yapabilirsiniz. SHRM’de yayınlanan araştırma [1] çalışanların %76’sının sürekli Öğrenme ve Gelişim sunan bir şirkette kalmaya daha yatkın olduklarına inandıklarını gösteriyor. Bu makalede, kuruluşunuzdaki kurumsal öğrenmenin etkinliğini ölçmek için stratejiler, ölçümler ve değerlendirmeleri tartışacağız. Öyleyse, kuruluşunuzun uzun ömürlü başarısının reçetesini keşfedelim.

Eğitim Değerlendirme Metrikleri Nelerdir?

Eğitim değerlendirme ölçütleri, kurumsal öğrenme programlarının etkinliğini ölçmek için kullanılan temel performans göstergeleridir. Bu ölçümler, kuruluşların eğitim modüllerinin ve programlarının hedeflerini karşılayıp karşılamadığını belirlemesine ve iyileştirme alanlarını belirlemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Aşağıdakiler gibi çok çeşitli eğitim değerlendirme ölçütleri kullanılabilir:

 • Öğrenci memnuniyeti anketleri
 • Bilgi değerlendirmeleri
 • Çalışan memnuniyeti
 • Beceri değerlendirmeleri
 • Performans değerlendirmeleri

Bu ölçütlerin her biri, kurumsal öğrenme girişimlerinin performansı hakkında içgörülü veriler sunar ve işletmeleri, eğitim programlarını geliştirmeye yönelik veriye dayalı kararlar alma konusunda destekleyebilir. Bu ölçümleri düzenli olarak ölçüp analiz ederek eğitim programlarının çalışanlara maksimum değer sağlamasını ve iş dünyasında başarıyı artırmasını sağlayabilirler.

Çeşitli Antrenman Metrik Teknikleri

Değerlendirme ölçütleri bazen soyut görünebilir ve “Eğitim ve gelişimi değerlendirmek için bazı ölçütler nelerdir?” diye merak edebilirsiniz. Bu soruyu ele almak için, eğitim başarısını ölçmek için değerli ölçümlerin bir listesini derledik.

1. Kirkpatrick Modeli

Bu modeli dört değerlendirme seviyesinden oluşur: tepki, öğrenme, davranış ve sonuçlar.

 1. Tepki düzeyi, kursiyerin eğitim programından duyduğu memnuniyeti ölçer.
 2. Öğrenme düzeyi, kursiyerin eğitimden kazandığı bilgi ve becerileri değerlendirir.
 3. Davranış düzeyi, kursiyerin işyerinde öğrenilen bilgi ve becerileri ne ölçüde uyguladığını değerlendirir.
 4. Sonuç düzeyi, eğitim programının kuruluşun genel performansı üzerindeki etkisini ölçer.

2. Yatırım Getirisi (ROI) Modeli

Bu modeli eğitim programının kuruluşun geliri üzerindeki mali etkisini ölçer. Eğitim programının maliyeti ile artan satışlar, üretkenlik ve azalan devir oranları gibi faydalarını karşılaştırır. Örneğin, eğitim maliyeti 50.000 ABD Doları ve satış gelirindeki artış 100.000 ABD Doları ise, eğitim programının YG’si 50.000 ABD Doları/100.000 ABD Doları=0,5 x 100=%50 olur. %50 yatırım getirisi ile bu eğitim programının kuruluş için değerli bir yatırım olduğu kanıtlanmıştır.

3. Net Tavsiye Puanı (NPS)

NPS bir başkadır eğitim değerlendirme metriği kursiyerlerin eğitim programını başkalarına tavsiye etme olasılığını ölçer. Eğitim programından genel memnuniyet ve katılımı ölçmenin basit ama etkili bir yoludur. Örneğin, NPS puanı, kursiyerlerin bakış açısından programın etkililiği hakkında 0 ile 10 arasında değerli geri bildirim sağlayabilir; 10 en muhtemel ve 0 en az tavsiye edilir. Ayrıca, NPS puanı kuruluşlara programın hangi alanlarının iyileştirilmesi gerektiğine dair değerli içgörüler sağlayabilir ve kaynaklarını en yüksek getiriyi sağlayacak alanlara odaklamalarına olanak tanır.

4. Başarı Durumu Yöntemi (SCM)

SCM bir niteliksel yaklaşım eğitim etkinliğini ölçmek için. Birkaç başarılı kursiyerin seçilmesini ve eğitim programından sonra ilerlemelerinin ve başarılarının değerlendirilmesini içerir. Bu yaklaşım, eğitim programının başarıyı yönlendirmede en etkili olan belirli yönleri hakkında değerli bilgiler sağlar. Örneğin, SCM, bir kursiyerin artan bilgi ve becerilerinin mevcut iş rollerinde nasıl uygulandığını veya eğitim programının genel performansları üzerindeki etkisini analiz etmek için kullanılabilir. Bu değerlendirme, eğitim programının genel etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için de kullanılabilir.

Şirketlerin amaç ve hedefleriyle örtüşen uygun eğitim için seçmeleri ve bunları eğitim programlarını sürekli iyileştirmek için kullanmaları gereken çeşitli ölçütler vardır.

Kurumsal Öğrenmenin Etkililiğini Ölçmenin 5 Yenilikçi Yolu

Kurumsal öğrenme programlarının etkinliğini değerlendirmek zor olabilir. Farklı kaynaklardan veri toplamak ve analiz etmek için sistematik bir süreci içerir. Eğitim oturumlarını değerlendirmek, Öğrenme ve Gelişim alanındaki profesyonellerin stratejilerindeki boşlukları belirlemelerine yardımcı olabilir. Kurumsal eğitim programlarının etkinliğini artırmak için, bu 5 yenilikçi stratejiyi uygulamak, kuruluşlara iyileştirme alanlarını belirlemede ve öğrenme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmede yardımcı olabilir.

1. Oyunlaştırma

Oyunlaştırma, öğrenme etkinliğini ölçmek için yenilikçi bir yaklaşımdır. Oyunlaştırma, rozetler, puanlar ve lider tabloları gibi oyun benzeri unsurları birleştirerek eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi yaratabilir. Ayrıca, öğrencilerin ilerlemesini izlemenize ve performanslarını ölçmenize olanak tanır.

2. Sosyal Öğrenme

Sosyal öğrenme, kurumsal öğrenme etkinliğini ölçmek için başka bir yenilikçi stratejidir. Sosyal öğrenme platformu oluşturarak çalışanlarınız için işbirlikçi bir öğrenme ortamı oluşturabilirsiniz. Bu yaklaşım, öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına ve birbirlerinden öğrenmelerine olanak tanıyarak eğitim programının etkililiğini ölçmeyi kolaylaştırır.

3. Analitik Öğrenme

Öğrenme etkinliğini ölçmek için veri odaklı bir yaklaşımdır. Kuruluşunuz, sosyal medya, Öğrenim Yönetim Sistemleri (LMS’ler) ve anketler gibi çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz ederek öğrencilerin davranışlarına ve performanslarına ilişkin içgörüler elde edebilir. Bu yaklaşım, çalışan eğitim modüllerinin etkisini ölçmenize olanak tanır. [2] veya programlar ve veriye dayalı kararlar alın.

4. Mikro öğrenme

Mikro öğrenme, öğrenme içeriğini küçük, odaklanmış parçalar halinde sunmaya yönelik yenilikçi bir yaklaşımdır. Öğrenciler, öğrenme içeriğini ısırık büyüklüğünde modüllere bölerek bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde alabilirler. Bu yaklaşım, öğrencilerin ilerlemesini ve performansını izleyerek eğitim programlarınızın etkinliğini ölçmenize de olanak tanır.

5. Sanal Gerçeklik

Sanal Gerçeklik, tamamen sürükleyici bir öğrenme deneyimi sunan modern ve yenilikçi bir teknolojidir. Sanal bir ortam yaratarak, öğrenciler becerilerini ve bilgilerini güvenli ve kontrollü bir ortamda uygulayabilirler. Bu yaklaşım, öğrencilerin sanal ortamdaki performanslarını ve davranışlarını izleyerek eğitim programlarının etkinliğini ölçmenizi sağlar.

Bu stratejileri dahil ederek, kuruluşunuz eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi yaratabilir. [3] eğitim programlarının etkinliğini ölçerken.

Yönetim Metriklerden Ne Öğrenebilir?

 • İyileştirme alanlarını belirleyin
  Yönetim, şirketin düşük performans gösteren alanlarını belirleyebilir. Yönetim, satış rakamları, müşteri memnuniyet oranları ve çalışan devir oranları gibi ölçümleri analiz ederek, revizyona ihtiyaç duyan alanları belirleyebilir ve bunlara yönelik stratejiler uygulayabilir.
 • Veriye dayalı kararlar alın
  Bu ölçümler, bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilecek ölçülebilir veriler sağlar. Yönetim, ölçümleri analiz ederek kararlarının etkisini değerlendirebilir ve stratejilerini buna göre ayarlayabilir.
 • Gerçekçi hedefler belirleyin
  Organizasyon, şirket için gerçekçi hedefler belirleyebilir. Yönetim, geçmiş performans ölçümlerini analiz ederek gelecek için ulaşılabilir hedefler belirleyebilir.
 • İlerlemeyi izleyin
  Yönetimin hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemesine olanak tanır. Yönetim, ölçümleri düzenli olarak izleyerek, stratejilerinin etkili olup olmadığını belirleyebilir ve bunları gerektiği gibi ayarlayabilir.
 • İletişimi geliştirin
  Yönetim, ölçümleri çalışanlarla paylaşarak şirketin hedeflerini ve bu hedeflere ulaşılmasına nasıl katkıda bulunabileceklerini anlamalarına yardımcı olabilir.

Son sözler

Kurumsal öğrenmenin etkinliğinin ölçülmesi, kuruluşların iş hedeflerine ulaşmaları için esastır. Şirketler, öğrenme hedeflerini iş hedefleriyle uyumlu hale getirerek çalışanların işlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlayabilir. Bu hizalama ayrıca çalışan performansındaki boşlukların belirlenmesine ve hedeflenen eğitim programları aracılığıyla bunların ele alınmasına yardımcı olur.

Ayrıca, kurumsal öğrenmenin etkinliğini ölçmek, eğitim bütçelerini gerekçelendirmek ve gelecekteki programlar için finansman sağlamak için çok önemli olan eğitim girişimlerinin YG’sini (Yatırım Getirisi) değerlendirmelerini sağlar. Özel kurumsal e-Öğrenim kullanarak, öğrenci katılımını değerlendirebilir, bilginin kalıcılığını değerlendirebilir, program etkinliğini analiz edebilir ve geri bildirim isteyebilirsiniz. Şirketler, e-Öğrenim programlarını geliştirmek ve mümkün olan en etkili eğitimi vermelerini sağlamak için veriye dayalı kararlar alabilir.

Referanslar

[1] 2022 İşyeri Öğrenme ve Gelişim Trendleri

[2] Çalışanlar İçin Eğitim Modülleri Nasıl Oluşturulur?

[3] Oyunlaştırmanın Öğrencinin Öğrenmesi ve Katılımı Üzerindeki Etkisi

e-Kitap Yayını: Acadecraft

akademi

Kuruluşumuzun ana hedefi, yüksek kaliteli içerik geliştirme hizmetleri sunmaktır. 750’den fazla çalışanı olan ISO sertifikalı bir şirket olarak müşterilerimize günün her saati e-öğrenme çözümleri sunuyoruz.


Kaynak : https://elearningindustry.com/measuring-the-effectiveness-of-corporate-learning

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir