Yüksek Öğrenim İçin Çevrimiçi Öğrenmede Sistem Düşüncesi



Yüksek Öğrenim İçin Çevrimiçi Öğrenmede Sistem Düşüncesi

Sistem Düşüncesi ve Çevrimiçi Öğrenme

Çevrimiçi öğrenmenin yükselişi son on yılda önemli olmuştur. Ancak, bu değişiklik zorlu olmuştur ve eğitimciler çevrimiçi programlarının kalitesinin korunmasını sağlamalıdır. Bunu başarmak için kurumlar, eğitimi birbirine bağlı parçalardan oluşan karmaşık bir sistem olarak gören çevrimiçi eğitime sistem odaklı bir yaklaşım benimsemelidir.

Çevrimiçi Öğrenmede Sistem Düşüncesi Yaklaşımının Avantajları

Bütünsel bakış

Bir sistem düşüncesi yaklaşımı, bir çevrimiçi programı oluşturan tüm unsurları göz önünde bulundurarak, çevrimiçi öğrenmeye bütünsel bir bakış açısı sağlar. Kurumların, sistemin çeşitli parçaları arasındaki karşılıklı bağlantıları ve karşılıklı bağımlılıkları ve bunların birbirlerini nasıl etkilediklerini görmelerini sağlar. Bu, kurumların, sistemin tüm farklı yönlerini dikkate alan kapsamlı bir çevrimiçi eğitim yaklaşımı geliştirmelerine yardımcı olur. Sistem düşüncesi yaklaşımıyla kurumlar, değişikliklere daha kolay uyum sağlayan çevrimiçi programlar tasarlayarak daha sürdürülebilir ve etkili bir öğrenme ortamı yaratabilir.

Öğrenci Merkezliliğe Odaklanma

Öğrenci, herhangi bir çevrimiçi eğitim programının merkezinde olmalıdır. Sistem düşüncesi yaklaşımı, öğrenciyi çevrimiçi eğitim sisteminin merkezine koyar. Bu, programın öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığı anlamına gelir. Öğrenci merkezli bir yaklaşım, öğrencilerin farklı geçmişlerini, öğrenme tercihlerini ve hedeflerini göz önünde bulundurarak bireysel öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış daha ilgi çekici ve etkili bir öğrenme deneyimi sağlar. Bir sistem düşüncesi yaklaşımı, kurumların kapsayıcılığı ve eşitliği teşvik ederek potansiyel öğrenme engellerini belirlemesine ve ele almasına olanak tanır.

Geliştirilmiş İşbirliği ve İletişim

Sistem düşüncesi, çevrimiçi eğitim sistemindeki paydaşlar arasındaki işbirliğini ve iletişimi teşvik eder. Buna öğrenciler, eğitmenler, yöneticiler ve destek personeli dahildir. Birlikte çalışarak çevrimiçi programın karşılaştığı zorlukları belirleyebilir ve tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan çözümler geliştirebilirler. İşbirliği ve iletişim, dahil olan herkese fayda sağlayan daha etkili ve verimli bir çevrimiçi öğrenme sistemi oluşturmak için gereklidir. Paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirerek ve çevrimiçi programların tasarımına ve sunumuna katılımlarını teşvik ederek, kurumlar bir topluluk duygusu geliştirebilir ve programdan genel memnuniyeti artırabilir.

Devamlı gelişme

Çevrimiçi eğitim sürekli gelişen bir alandır ve kurumlar değişikliklere uyum sağlayabilmeli ve programlarını sürekli geliştirebilmelidir. Bir sistem düşüncesi yaklaşımı, çevrimiçi programı düzenli olarak değerlendirmek ve iyileştirmek için bir çerçeve sağlayarak sürekli iyileştirmeyi teşvik eder. Kurumların iyileştirme alanlarını belirlemesine ve öğrencilere ve diğer paydaşlara fayda sağlayacak değişiklikler yapmasına yardımcı olur. Kurumlar, ilgili ve etkili kalmalarını sağlamak için geri bildirim mekanizmalarını uygulayarak ve düzenli değerlendirmeler yaparak çevrimiçi programlarını sürekli olarak geliştirebilir.

Çevrimiçi Öğrenmeye Sistem Düşüncesini Uygulamak

Planlama

Çevrimiçi öğrenmeye bir sistem düşüncesi yaklaşımı uygulamanın ilk adımı, çevrimiçi programı kapsamlı bir şekilde planlamaktır. Bu, çevrimiçi programdaki paydaşların belirlenmesini ve onların ihtiyaçlarının ve hedeflerinin anlaşılmasını içerir. Kapsamlı bir ihtiyaç analizi, kurumlara öğrencilerin programda başarılı olmak için ihtiyaç duydukları beceri, bilgi ve yetenekler hakkında net bir anlayış sağlayabilir. Kurumlar, öğrencilerin katılım ve kalıcılık için gerekli olan sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını da dikkate almalıdır. Ayrıca müfredat, Öğretim Tasarımı, değerlendirme ve destek hizmetleri de dahil olmak üzere çevrimiçi programın öğelerinin ayrıntılı bir analizini gerektirir.

tasarlamak

Kurumlar öğrencilerin ihtiyaçlarını ve programın hedeflerini net bir şekilde anladıktan sonra, bir sonraki adım öğrenci merkezli bir yaklaşım kullanarak çevrimiçi programı tasarlamaktır. Bu, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir müfredat ve ilgi çekici ve etkili bir Öğretim Tasarımı geliştirmeyi içerir. Çevrimiçi bir program tasarlamak, aynı zamanda, eşzamansız ve eş zamanlı öğrenme gibi çeşitli dağıtım modlarının ve bu modları desteklemek için kullanılacak teknolojilerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Programın tasarımı, öğrencilerin farklı öğrenme tercihlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak erişilebilir ve kapsayıcı olmalıdır. Çevrimiçi bir program tasarlamaya yönelik sistem düşüncesi yaklaşımı, kurumların bu unsurlar arasındaki karşılıklı bağımlılıkları ve bunların birbirlerini nasıl etkilediklerini dikkate almalarını gerektirir.

geliştirme

Çevrimiçi programın geliştirme aşaması, programın tasarım özelliklerine göre oluşturulmasını ve test edilmesini içerir. Kurumlar, programın yüksek kalitede olmasını ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamalıdır. Çevrimiçi bir program geliştirmeye yönelik sistem düşüncesi yaklaşımı, kurumların eğitmenleri, destek personelini ve öğrenicileri geliştirme sürecine dahil etmesini gerektirir. Bu, kurumların zorlukları ve potansiyel öğrenme engellerini belirlemesine ve çözümler geliştirmesine olanak tanır. Ayrıca kurumların programın etkili olmasını ve tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamalarına yardımcı olur.

Teslim

Çevrim içi program sunumu, öğrencilerin ihtiyaçlarının ve öğrenmelerini desteklemek için gereken teknolojilerin ve kaynakların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Çevrimiçi bir program sunmaya yönelik bir sistem düşüncesi yaklaşımı, öğrencilere teknik destek, özel ders ve danışmanlık hizmetleri gibi sürekli destek hizmetleri sağlamayı içerir. Kurumlar ayrıca öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek için gerekli kaynaklara ve teknolojilere erişebilmelerini sağlamalıdır. Programın düzenli olarak değerlendirilmesi ve değerlendirilmesi, sürekli iyileştirme ve programın ilgili ve etkili kalmasını sağlamak için de gereklidir.

Çözüm

Öğrenicilerin ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan etkili ve verimli çevrimiçi programlar oluşturmak için bir sistem düşüncesi yaklaşımı esastır. Çevrimiçi eğitim sistemine bütünsel bir bakış sağlar, paydaş işbirliğini ve iletişimi teşvik eder ve sürekli iyileştirmeyi destekler. Sistem düşüncesini çevrimiçi öğrenmeye uygularken, kurumlar programı kapsamlı bir şekilde planlamalı, öğrenci merkezli bir yaklaşım kullanarak tasarlamalı, eğitmenlerden ve destek personelinden gelen girdilerle geliştirmeli ve öğrencilere sürekli destek hizmetleri sağlarken bunu sunmalıdır. Kurumlar, çevrimiçi öğrenmeye yönelik bir sistem düşüncesi yaklaşımı benimseyerek, öğrencilerin ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan etkili ve verimli programlar oluşturabilir. Bu yaklaşım aynı zamanda kurumların hızla değişen çevrimiçi eğitim alanına uyum sağlamasına ve gelecekte öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için programlarını sürekli iyileştirmesine yardımcı olacaktır.


Kaynak : https://elearningindustry.com/how-a-systems-thinking-approach-enhances-online-learning-for-higher-education

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir