Yüksek Öğretimde Sistem Çapında DeğişimYüksek Öğretimde Sistem Çapında Değişim

Yüksek Öğretimde Sistem Çapında Değişime Öncülük Etmek

Yüksek öğretimde bir lider olarak, sistem çapında bir değişiklik uygulamak zor olabilir. Bununla birlikte, kurum genelinde başarılı bir şekilde gezinmek ve anlamlı değişiklikler meydana getirmek, etkili liderlik için esastır. Meslektaşlarınızla ilişkileri yeterince yöneterek, uygun olduğunda müzakere ederek, paydaşları dinleyerek ve kanıta dayalı, veriye dayalı inisiyatifler kullanarak, kurumunuzun dijital öğrenme ortamını iyileştirecek sistem çapında değişiklikler elde edebilirsiniz. Meslektaşlar, yönetim, fakülte, personel ve hatta öğrenciler gibi pek çok engel bu çabaları engelleyebilir. Başarıyı garantilemek için bir liderin paydaşlarla üretken ilişkiler kurması ve onların girdilerini dinlemesi gerekir. Liderler, sistem çapında değişiklikler ve girişimler uygulayarak bir kurumun dijital öğrenme ortamını önemli ölçüde iyileştirebilir. Sistem genelinde başarılı bir değişiklik gerçekleştirmek için neler gerektiğini keşfedelim.

Sistem Çapında Başarılı Bir Değişiklik Nasıl Oluşturulur

Değişimi Savunan

Sistem çapında değişimi savunmanın ilk adımı, kurumun kültürünü ve değerlerini anlamaktır. Mevcut ortamın karar verme sürecini nasıl etkilediğini bilmek çok önemlidir, böylece değişim için davanızı etkili bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ek olarak, belirli bir hedefi veya girişimi savunurken yaklaşımınızı stratejik olarak planlamanız da önemlidir. Bu, başarının neye benzediğine dair net bir vizyona ve ona ulaşmak için bir plana sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

Gezinme Engelleri

Yüksek öğrenimde sistem çapında bir değişiklik arayışında olan liderler, çeşitli engellerin üstesinden gelmeyi öğrenmelidir. Genel olarak konuşursak, değişiklik yaratmaya çalışırken dört ana paydaş grubunun dikkate alınması gerekir: yönetim, öğretim üyeleri, personel ve öğrenciler. Her paydaşın, değişikliğin nasıl uygulanması gerektiğine dair kendine özgü ihtiyaçları ve beklentileri vardır. Başarıyı sağlamak için, tüm paydaşlarla verimli ilişkiler kurmak esastır.

Veri ve Kanıtlardan Yararlanma

Yüksek öğretimde yapılan herhangi bir girişim veya değişiklik, kanıta dayalı ve veri odaklı olmalıdır; bu, kararların kişisel görüş veya önyargı yerine güvenilir araştırmalarla desteklenmesini sağlamaya yardımcı olur. Liderler, kampüs topluluklarında kapsamlı değişiklikler yapmadan önce uygulama stratejileri hakkında kararlar alırken veya mevcut sistemlerin, programların ve girişimlerin etkililiğini değerlendirirken projelerinin hedefleriyle ilgili araştırmalar yapmalıdır. Güvenilir verilere erişim, kampüsteki program güncellemeleri veya girişimler hakkında seçimler yaparken yalnızca sezgilere veya görüşlere güvenmek yerine, karar vericilerin belirli değişikliklerin neden olması gerektiğini anlamalarına yardımcı olur.

Üretken İlişkiler Kurmak

Dahil olan herkesin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmada önemli bir rol oynadığını hatırlamak önemlidir. Bazı fikirlerinize veya girişimlerinize katılmasalar bile, onların katkılarını kabul etmeli ve önerilerini dikkate almalısınız. Ayrıca herkesin duyulduğunu ve saygı duyulduğunu hissetmesi için açık iletişim hatları sağlamalısınız. Bu, ilk başta dirençli olabilecek kişilerin güvenini kazanmanıza yardımcı olacaktır. İlgili tüm farklı paydaşları anlamak önemlidir. Bunlar meslektaşları, idareyi, fakülteyi, personeli ve hatta muhtemelen öğrencileri içerir. Bakış açılarını anlamak, her paydaşın ihtiyaçlarına ve endişelerine göre uyarlanmış daha etkili çözümler oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Uygun Olduğu Yerde Müzakere

Farklı paydaşlar arasında çatışan görüşler veya çıkarlarla karşı karşıya kalındığında, bir uzlaşma için müzakere etmek gerekli olabilir. Müzakereler, görüş veya çıkar farklılıkları yerine tüm tarafların ortak noktalarına odaklanmalıdır. Başarılı bir müzakerenin her iki tarafın da anlaşmadan olumlu bir şey aldıklarını hissetmelerini gerektirdiğini hatırlamak da önemlidir. Taraflardan biri, konuşmadan yararlanıldığını veya dışlandığını hissederse, taahhütlerinin zaman içinde tutarlı kalması pek olası değildir. Bu nedenle liderlerin, müzakerenin sıfır toplamlı bir oyun olarak değil, daha çok ilgili tüm taraflar için müzakereler başlamadan önce olduğundan daha iyi bilgilendirilmiş ve sonuçtan daha emin hissetmeleri için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini hatırlamaları gerekir. Paydaşlarınızın ihtiyaçlarını dinlemek ve bakış açılarını anlamak, ilgili tüm taraflar arasında güven ve işbirliği oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Hedeflerinize Odaklanma

Eğitim liderlerinin sistem çapında değişim girişimlerini uygularken hedeflerine odaklanmaları da önemlidir. Liderler, paydaşlarının endişelerini dinlemeli ve en iyi nasıl ilerleyeceğine dair kararlar alırken onları dikkate almalıdır, ancak bunu yapmak onlara zamanında ulaşma yeteneklerini olumsuz yönde etkileyecekse, orijinal amaçlarından veya hedeflerinden sapmalarına izin vermemelidirler. . Başka bir deyişle, liderlerin uygulama sürecinde çok fazla rekabet halindeki çıkarlar tarafından saplanıp kalmamaları için sistem çapında değişim inisiyatiflerini takip ederken esnek ama aynı zamanda kararlı kalmaları gerekir.

Örnek Olarak Lider

Liderler, yüksek öğretimde sistem çapında değişiklik girişiminde bulunurken örnek teşkil etmelidir. Başkalarına bu sürecin nasıl işlediğini göstermek, kendilerinden ne beklendiğini ve belirli kararların neden alındığını anlamalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, liderin kendi çıkarlarını yürekten düşündüğünü ve dahil olan herkes için ortak bir hedef doğrultusunda çalıştığını göstererek paydaşlar arasındaki güveni artırır.

Çözüm

Yüksek öğretimde sistem çapında değişiklik uygulamak, bir kurum veya okul ortamında ilerlemeye yönelik çaba gösteren tüm ilgili bireylerden güçlü liderlik becerileri gerektirir. Liderler, fakülte üyeleri, personel, yöneticiler ve hatta varsa öğrenciler dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla çalışırken kişilerarası becerilerini kullanabilmelidir. Bu, düzgün bir şekilde planlanmamış sert önlemlerin uzun vadeli etkileri nedeniyle yolda kesintiye veya daha fazla komplikasyona neden olmadan, üniversiteler veya kolej kampüslerinde sistem çapında anlamlı değişiklikleri başarılı bir şekilde uygulamak için gereklidir. Özetle, başarılı liderler sadece bir vizyonla değil, aynı zamanda güçlü kişilerarası becerilerle de silahlandırılmalıdır. Örneğin, aktif dinlemenin yanı sıra ilişki kurma ve müzakere konusunda yetenekli olmalıdırlar. Bunlar, herhangi bir kurumda büyük ölçekli, sistem çapında bir dönüşüm projesine girişirken engellerin üstesinden gelmelerine ve istenen sonuçlara ulaşmalarına olanak sağlayacaktır.


Kaynak : https://elearningindustry.com/challenges-and-opportunities-of-leading-system-wide-change-in-higher-education

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir